Aihearkisto: Uncategorized

Dialogisen puheterapian työnohjauksellinen kevätpäivä Kuopiossa 8.4.16

Koulutuspäivän ohjelma on valmistunut ja ilmoittautuminen alkanut. Huomatkaa viimeinen ilmoittautumispäivä, 13.3.2016!

Dialogisen puheterapian työnohjauksellinen kevätpäivä
– puheterapian ammatillisesta sisällöstä ja asiakkaan lähiympäristön sekä työyhteisön kohtaamisesta

Järjestäjä: DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry
Aika ja paikka: 8.4.2016, Kylpylähotelli Rauhalahti, Katiskaniementie 8, 70700 Kuopio

OHJELMA

8.30 – 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi.

9.00 Koulutuksen avaus
DIALOGISEN PUHETERAPIAN TUKI ry:n puheenjohtaja Erja Kare
ja varapuheenjohtaja Anu Leinonen.

9.15 – 10.45 Terapeutin ajatukset, tunteet ja vastatunteet välineenä dialogisesti
suuntautuvassa terapiatyössä

Kaarina Mönkkönen, YTT, työyhteisö- ja organisaatiokouluttaja.

10.45 – 11.00 Tauko

11.00 – 12.00 Puheterapiasuhteen eri vaiheista ja sisällöllisistä solmukohdista.
Marja Eskelinen ja Kirsti Remes, jotka molemmat ovat tehneet
jo päättyneen työuransa puhe- ja psykoterapeutteina,
kouluttajina ja työnohjaajina.

12.00 – 13.00 Lounas

13.00 – 14.00 Ammatillinen yhteistyö ja sen solmukohdat
Marja Eskelinen ja Kirsti Remes jatkavat

14.00 Ajatusten jakamista porinaryhmissä
Päiväkahvit saapuvat koulutustilaan ja jakaudumme pienryhmiin.
14.50 Tauko

15.00-16.30 Solmuja ja langanpäitä
Tarinateatteri
Tarinateatteri on improvisaatiota yleisön kertomista tarinoista.
Siinä yleisön kertomat tarinat muuttuvat näyttämöllä liikkeiksi,
suhteiksi ja musiikiksi.Tarinateatteri kokoaa yhteisön yhteisten
tarinoiden ääreen. Tarinateatteri on kohtaamisen, kuulemisen ja
jakamisen teatteria.

16.30 Keskustelua päivän herättämistä ajatuksista ja tunteista.
Keskustelun vetäjänä yhdistyksen puheenjohtaja Erja Kare.

17.15 Ajatusten laatikon avaus ja loppusanat
Pj. Erja Kare ja varapj. Anu Leinonen

Koulutukseen otetaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset voi lähettää yhdistyksen sähköpostiin info@dialputu.com viimeistään 13.3.2016 mennessä.
 

Tilana on viihtyisä Jätkänkämppä, jonne mahtuu max 40 henkeä, joten osallistujamäärä on rajoitettu. Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. 

Hinta (sis. kahvit ja lounaan) : 165/e jäsenet
          220e/ ei -jäsenet
          105e/ opiskelijat

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhdistyksen nettisivujen kautta www.dialputu.com 
tai ilmoittautumisen yhteydessä samassa viestissä lähettämällä yhteystiedot. Jäsenmaksu v. 2015 oli 40 euroa.

Hotelli Rauhalahden peruutusehtojen vuoksi maksuton peruutus on voimassa  21.3.2016   saakka, minkä jälkeen peruutus on maksullinen (50% koulutuksen hinnasta) ellei ole osoitettavissa lääkärintodistusta.

Hotelli tarjoaa koulutukseen tulijoille majoituksen seuraavasti:
2 hengen huone 112 e/vrk
1 hengen huone 92 e/vrk
sisältäen aamiaisen ja kylpylän sekä kuntosalin vapaan käytön
Jokainen voi varata itse majoituksen suoraan hotellista http://www.rauhalahti.fi.

Ilmoittautumiset ja mahdolliset jäsenanomukset sähköpostiimme info@dialputu.com.

Syksyn 2016 Care Index -koulutukseen on tullut jo mukavasti ilmoittautumisia, mutta mukaan mahtuu vielä. Tarkemmat tiedot alla artikkelissa Care Index -otsikon alla

Toimintaa vuonna 2016

Hyvää alkanutta vuotta!

Seuraavia tapahtumia on luvassa Lahdessa ja Helsingissä helmikuussa. Lahdessa porinapiiri kokoontuu 4.2. klo 16.30 osoitteessa Asikkalankatu 47A. Ilmoittautumiset erja.kare(at)gmail.com.

Dialogisen puheterapian opintopiiri Helsingissä alkaa. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 11.2.2016 klo 17 osoitteessa Keltainen Kolo, Hiihtomäentie 39B, 3.krs (alhaalla summerissa Kärkölä – Tykkyläinen).

Kokoonnumme pohtimaan kiintymyssuhdeteorian ja care-indexin käytännön sovelluksia Patricia Crittendenin Raising Parents –kirjan pohjalta.
Kirjan voi tilata esim. täältä:

http://www.adlibris.com/fi/kirja/raising-parents-9780415508308

Kirjasta on ilmestynyt uusi painos hiljattain (2016!). Ennen ensimmäistä tapaamista voisimme lukea osan Part 1: 1. Cherishing parents ja 2. A primer of DMM theory: twelve crucial constructs, sivut 1-25.
Mietitään sitten yhdessä miten, missä ja millaisella tahdilla menemme eteenpäin.

Ilmoittautumiset osoitteeseen elina.karkola(at)kolumbus.fi viimeistään 8.2.2016

Huom! Yhdistyksemme järjestää koulutuspäivän Kuopiossa 8.4.2016, ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma ilmestyy tammi-helmikuun vaihteessa. Care Index -koulutuksesta lisätietoa alla.

Uusi Care Index – koulutus suunnitteilla

Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi –
CARE-Index kurssi (6 pv)
Aika: 9.-12.8.2016 (4pv) ja 10.-11.11.2016 (2pv), klo 9-16.
Paikka: SFV-huset, Yrjönkatu 18 A 8, 00120 Helsinki

Kohderyhmät: Koulutus järjestetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Care Index – koulutusten kohderyhmät yleisesti ovat perheiden ja lasten kanssa työskentelevät terapeutit, psykologit, psykiatrit, sosiaalityöntekijät, terveydenhoidon ammattilaiset ja tutkijat.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologian ja psykologian emerita professori, kasvatuspsykologian dosentti, psykologi ja psykologian tohtori Airi Hautamäki.
Kurssikommenttaattori kliinisen vauvaperhetyön näkökulmasta: Psykoterapeutti, psykologi, työnohjaaja Sinikka Maliniemi-Piispanen.
Hinta: 700 euroa (ilman reliabiliteettitestiä). Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Kurssin hintaan sisältyy Infant CARE-Index -manuaali. Kurssin jälkeen on mahdollista
suorittaa reliabiliteettitesti, joka maksaa 100 euroa. (www.familyrelationsinstitute.org). Hinta sisältää opetuksen.

Koulutusmaksu menee kokonaisuudessaan koulutuskustannuksiin, osallistumismaksuista ei kerry tuottoa Dialogisen puheterapian tuki ry:lle. Osallistujat huolehtivat lounasruokailunsa sekä aamu- ja päiväkahvinsa omakustanteisesti koulutuspaikan läheisyydessä olevasta ravintolasta/kahvilasta.

Sisältö ja tavoite:
Patricia Crittenden (1983) kehitti CARE-Indexin vanhempi-lapsi-vuorovaikutuksen
arviointiin. CARE-Index arviointi tehdään videon perusteella. Videolla kuvataan 3-5 minuuttia vanhemman ja lapsen leikkivuorovaikutusta. Menetelmän avulla voidaan arvioida vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta perheinterventioiden suunnittelemiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Koulutuksessa perehdytään CARE-Indexin käyttöön suomalaisen ja kansainvälisen
videomateriaalin avulla painottaen erityisesti ei-kielellisen käyttäytymisen, interpersoonallisten strategioiden ja kehitysprosessien arviointia. Kurssilla käsitellään myös kiintymyssuhdeteorioita. Kurssilla käsitellään lisäksi osanottajien omia videoaineistoja.

Koulutuksen merkitys dialogiselle, lasta ja perhettä kuuntelevalle puheterapiatyöskentelylle on syvemmän ymmärryksen saavuttamisessa lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen vuorovaikutuksesta.

Tämän ymmärryksen kautta voidaan lisätä terapiatyön vaikuttavuutta: ymmärtämällä lapsen ja aikuisen keskinäisten vuorovaikutusmallien perustaa ja ilmenemismuotoja voidaan kuntoutustyössä kohdata lasta, hänen vanhempiaan ja lähi-ihmisiään tavalla, josta on lapselle apua. Esim. näennäisen hyvä lapsen kooperaatio voikin perustaltaan olla vuorovaikutuksen toimintamalli, jossa on mukana pakonomaisuutta; tällaisessa tilanteessa lapsen voi olla vaikea asettua terapiatyöskentelyyn tavalla, jolla kommunikointitaitojen hyvä edistyminen voisi käynnistyä. Care Index –
koulutus antaa välineitä pienten vuorovaikutuspiirteiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen.

Koulutukseen valituille suositellaan luettavaksi Airi Hautamäen (2014) artikkelia Mothers and infants: screening for maternal relationships at risk with the CARE-Index. Teoksessa S. Farnfield &
P. Holmes (Eds.), Routledge Handbook of Attachment: Assessment. London and New York:
Routledge; sekä Patricia Crittendenin kirjaa Raising Parents, josta on ilmestynyt uusi täydennetty
painos 2015. (kts. esim. http://www.adlibris.com/fi/haku?q=raising+parents )
Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: airi.hautamaki@helsinki.fi
Katso myös Farnfield,S., Hautamäki, A., Nørbech, P., & Sahhar, N. (2010). DMM assessments of attachment and adaptation: Procedure, validity and utility. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15(3) ja
Hautamäki, A. (Ed.) (2014). The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation –
Theory and practice. University of Helsinki, Swedish School of Social Science: SSKH Skrifter, 37.

Ilmoittautuminen: Koulutuspaikat on varattu Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen 15.5.2016 mennessä info@dialputu.com . Vapaamuotoiseen ilmoittautumiseen nimen ja yhteystietojen lisäksi toivotaan kuvausta nykyisestä työstä, työhistoriasta ja työnohjaushistoriasta.

Yhdistyksen vuoden 2016 jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Vuonna 2015 jäsenmaksun suuruus oli 40 euroa, vuoden 2016 jäsenmaksu päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa 3/2016. Uudet jäsenet voivat hakea jäsenyyttä siten ehdollisena, että jäsenyys vahvistetaan vasta, jos hakija saa koulutuspaikan.

Koulutuksessa on käytössä videomateriaaleina kansainväliset tyyppiesimerkit, jotka opettavat, miten vanhemman vuorovaikutusmalli organisoi pienen lapsen käyttäytymistä. Koulutuksessa perehdytään erittelemään ja ymmärtämään omien kulttuuristen lähtökohtien merkitystä asiakastyössä tekemässämme havainnoinnissa.

Vuoden 2015 koulutuspalautteiden kommentteja:
o Sain sanoja ilmiöille, joita näen, mutta käsitteet ovat puuttuneet.
o Opin arvostamaan enemmän omassakin työssä oikeanlaisen vuorovaikutussuhteen luomista.
o Opin havainnoimaan lasta kokonaisvaltaisemmin.
o Koulutus oli erittäin mielenkiintoinen. Avasi aivan uuden näkökulman äitien ja vauvojen
vuorovaikutuksen seuraamisessa.
o Kiitos, koulutus oli yksi parhaita, missä olen koskaan ollut. Näkökulma työhöni laajeni huomattavasti.
o Koulutus oli loistava! Silmiä avaava, jäsentävä mutta samalla jäi olo, että olen vasta todella alussa.
o Oma työ saanut AIVAN uutta sisältöä jo heti elokuun jälkeen : )
o Paljon tilaa keskustelulle ja vaiheiden käsitteiden avaamiselle, kommenteille omaan työhön liittyen.

Tieteellisiin tutkimuksiin perustuva tieto vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteesta on työssämme tärkeää. Professori, emerita Airi Hautamäen yhdistyksellemme suoma tilaisuus on ainutlaatuinen, ja toivotamme jäsenet lämpimästi tervetulleiksi huikealle matkalle syvälle vuorovaikutukseen!

Helsingissä 11.12.2015 Dialogisen puheterapian tuki ry:n hallitus

Adventin aikaan

Vuosi alkaa olla lopuillaan ja lunta varmasti jo monet kaipaavat kaamosta valaisemaan. Tässä hieman ennakkotietoa tulevan vuoden tapahtumista.

Hallitus päätti kesällä siirtää alunperin marraskuuksi kaavailtua työnohjausaiheista koulutusta kevääseen 2016. Koulutuspaikkana on alustavan suunnitelman mukaan Kuopio, ajankohta 15.- 16.4. 2016. Työn rajaamisen/ työssä jaksamisen teemaa sekä vanhempien ohjaukseen/tukemiseen liittyvää aihetta on toivottu tuon koulutuksen sisällöksi. Sisältö on tarkentumassa lähiaikoina, tiedotamme koulutuksesta tarkemmin tammikuussa 2016.

Paikallista toimintaa jatketaan Lahdessa tammi-helmikuussa. Helsingin seudulla on suunnitteilla opintopiiri, jossa on tarkoitus tutustua Patricia Crittendenin kirjaan Raising Parents. Kokoontumisten tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan nettisivullamme myöhemmin.

Tunnelmallista adventin aikaa ja rauhallista joulua!

WP_001943

Elokuisia kuulumisia

DSC_7776Iloinen loppukesän tervehdys elokuisen kuutamon kera!

Yhdistyksen toiminta uudelle alkavalle työkaudelle alkoi Care Index –koulutuksella 4.-7.8. Joukossamme oli ilahduttavasti monta uutta jäsentä, lämpimästi tervetuloa mukaan yhdistyksemme toimintaan! Näillä yhdistyksen sivuilla kannattaa niin uusien kuin vanhojen jäsenten käydä aika-ajoin tarkistamassa tulevia paikallisia kokoontumisia ja valtakunnallisia koulutuksia. Jäsenet voivat itsekin lähettää kokoontumiskutsun blogiin info@dialputu.com -sähköpostin kautta, kuka vain jäsenistä voi kutsua jäsentapaamisen luokseen ehdottamanaan aikana. Kokoontumiskutsuun on tärkeää laittaa kutsujan yhteystiedot (s-posti riittää, jos ei halua antaa puhelinnumeroa) ja pyyntö ilmoittautumisesta suoraan itselle. Kokoontumiselle voi ehdottaa tiettyä teemaa, lukemista tai tekemistä. Asioiden jakaminen yhdessä on antoisaa!

Care Index –koulutuksessa kauniissa ja valoisissa tiloissa SFV-talossa Helsingin keskustassa saimme todellista ravintoa työhömme perheiden kanssa: lapsen ja hoivaavan vanhemman muodostamien yksilöllisten dyadien vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen avaa työssämme uusia näkökulmia lapsen maailmaan ja auttaa meitä auttamaan asiakasperheitämme paremmin.

Koulutuksen sisältönä on lapsen kiintymyskäyttäytyminen perustuen kiintymyssuhdetutkimukseen ja erityisesti prof. Patricia Crittendenin DMM-teoriapohjaan (Dynamic Maturational Model) ja varhaisen vuorovaikutuksen Care Index-arviointimenetelmään. Olemme perehtyneet vauvan kiintymyskäyttäytymiseen, siihen miksi ja miten se ilmenee, mitä se kertoo lapsen vuorovaikutuksen mahdollisuuksista ja hänen vanhempansa vanhemmuustaidoista. Hyvin merkittävää on vanhemman asettuminen lapsen käytettäväksi turvanpesänä arjen tilanteissa: kun lapsi tuntee turvaa, hän voi käyttää energiansa tutkimiseen, ja tutkiminen, eksploraatio, mahdollistaa parhaan mahdollisen oppimisen. Tästä hyvänä muistutuksena on oppimamme mielikuva kiintymyskäyttäytymisen ja eksploraation ”keinulaudasta”: mitä enemmän vauvan/lapsen turvantarve aktivoituu, sitä vähemmän hän voi sillä hetkellä käyttää energiaansa tutkimiseen. Kun vanhempi tällöin toimii lapselle turvapesänä, on lapsen mahdollista kokemansa turvan ja lohdun turvin suuntautua jälleen ympäristöönsä tutkimusmatkailijan tavoin. Jos vanhempi ei pysty omista lähtökohdistaan toimimaan lapselle riittävänä turvapesänä, on lapsen organisoiduttava turvan luomiseksi omin keinoin, osin tai kokonaan. On selvää, että lapsen kyky ja keinot tuottaa itselleen turvan kokemusta ovat heikommat kuin aikuisen. -Tällä turvan ja eksploraation keinulaudalla lapsi keinuu kehityksessään, kuten toki me aikuisetkin läpi elämämme, joskin eri tavoin. Nämä asiat vaikuttavat vahvasti lapsen kokonaiskehityksessä, kommunikointitaitojen ja kielen kehityksessä. Koulutuksessa prof. emerita Airi Hautamäki ja psykologi, psykoterapeutti Sinikka Maliniemi veivät meidät varhaisen vuorovaikutuksen alkujuurille, ja odotamme innokkaina koulutuksen toista osaa lokakuussa. Koulutus on antanut valtavasti ajateltavaa ja näkökulmaa myös omaan elämänhistoriaamme, myös sen työstäminen on tärkeää sekä itsellemme henkilökohtaisesti että työhömme, oman itsen käyttämiselle työinstrumenttina terapiatyössä.

terveisin Marja L.

Care Index- koulutukseen mahtuu vielä

Koulutukseen on tullut riittävästi osallistujia, mutta muutama mahtuu vielä mukaan. Koulutuspaikat on varattu Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Tiedustelut ja ilmoittautumiset pyydetään sähköpostitse info@dialputu.com . Koulutukseen tulijoilta toivotaan ilmoittautumisen yhteydessä vapaamuotoista kuvausta omasta työstä, työhistoriasta ja työnohjaushistoriasta.

Yhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksu 40 euroa tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Yhdistyksen nettisivuilla http://dialputu.com on ohjeet jäseneksi hakemiseen. Jäsenyyden ja koulutuksen maksuohjeet tulevat vahvistuskirjeessä. Jos koulutukseen tulija ei halua yhdistyksen jäsenkirjeitä tai automaattisesti jatkuvaa jäsenyyttä vuonna 2016, asian voi ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Care Index -koulutus

HUOMIO! AJANKOHTA MUUTTUNUT
Varhaisen vuorovaikutuksen arviointi –
CARE-Index kurssi (6 pv)

Care Index -koulutuksen ajankohta vaihtuu yhdistyksestä riippumattomista syistä.

Koulutuksen uudet päivämäärät ovat 4.-7.8.2015 (4pv) ja 8.-9.10.2015 (2pv) ja paikkana on SFV-huset G18-sali osoitteessa Yrjönkatu 18 A 8, 00120 Helsinki. Koulutukseen hakuaikaa pidennetään aiemmin ilmoitetusta ja viimeinen päivä koulutushakemusten lähettämiseen sähköpostitse on maanantai 11.5.2015.

Koulutuksesta on tulossa hyvin kiinnostava: videomateriaaleina käytössä on hyvät kansainväliset tyyppiesimerkit, jotka opettavat suomalaiselle katsojalle siitä miten vanhemman vuorovaikutusmalli organisoi pienen lapsen käyttäytymistä. Koulutuksessa perehdymme erittelemään ja ymmärtämään omien kulttuuristen lähtökohtien, mieltymysten ja inhokkien merkitystä asiakastyössä tekemässämme havainnoinnissa.

Kohderyhmät: Koulutus järjestetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Care Index –koulutusten kohderyhmät yleisesti ovat perheiden ja lasten kanssa työskentelevät terapeutit, psykologit, psykiatrit, sosiaalityöntekijät, terveydenhoidon ammattilaiset ja tutkijat.

Kouluttaja: Sosiaalipsykologian ja psykologian emerita professori, kasvatuspsykologian dosentti, psykologi ja psykologian tohtori Airi Hautamäki.

Kurssikommenttaattori kliinisen vauvaperhetyön näkökulmasta: Psykoterapeutti, psykologi, työnohjaaja Sinikka Maliniemi-Piispanen.

Hinta: 700 euroa (ilman reliabiliteettitestiä). Hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Kurssin hintaan sisältyy Infant CARE-Index -manuaali. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa reliabiliteettitesti, joka maksaa 100 euroa. (www.familyrelationsinstitute.org).

Hinta sisältää opetuksen. Koulutusmaksu menee kokonaisuudessaan koulutus-kustannuksiin, osallistumismaksuista ei kerry tuottoa Dialogisen puheterapian tuki ry:lle. Osallistujat huolehtivat lounasruokailunsa sekä aamu- ja päiväkahvinsa omakustanteisesti koulutuspaikan läheisyydessä olevasta ravintolasta/kahvilasta.

Sisältö ja tavoite: Patricia Crittenden (1983) kehitti CARE-Indexin vanhempi-lapsi vuorovaikutuksen arviointiin. CARE-Index arviointi tehdään videon perusteella. Videolla kuvataan 3-5 minuuttia vanhemman ja lapsen leikkivuorovaikutusta. Menetelmän avulla voidaan arvioida vanhempien ja lapsen välistä vuorovaikutusta perheinterventioiden suunnittelemiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Koulutuksessa perehdytään CARE-Indexin käyttöön suomalaisen ja kansainvälisen videomateriaalin avulla painottaen erityisesti ei-kielellisen käyttäytymisen, interpersoonallisten strategioiden ja kehitysprosessien arviointia. Kurssilla käsitellään myös kiintymyssuhdeteorioita. Kurssilla käsitellään lisäksi osanottajien omia videoaineistoja.

Koulutuksen merkitys dialogiselle, lasta ja perhettä kuuntelevalle puheterapia-työskentelylle on syvemmän ymmärryksen saavuttamisessa lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen vuorovaikutuksesta. Tämän ymmärryksen kautta voidaan lisätä terapiatyön vaikuttavuutta: ymmärtämällä lapsen ja aikuisen keskinäisten vuorovaikutusmallien perustaa ja ilmenemismuotoja voidaan kuntoutustyössä kohdata lasta, hänen vanhempiaan ja lähi-ihmisiään tavalla, josta on lapselle apua. Esim. näennäisen hyvä lapsen kooperaatio voikin perustaltaan olla vuorovaikutuksen toimintamalli, jossa on mukana pakonomaisuutta; tällaisessa tilanteessa lapsen voi olla vaikea asettua terapiatyöskentelyyn tavalla, jolla kommunikointitaitojen hyvä edistyminen voisi käynnistyä. Care Index –koulutus antaa välineitä pienten vuorovaikutuspiirteiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen.

Koulutus liittyy Dialputun syksyn 2014 suunnitelmaan yhdistyksen alueellisten tapaamisten sisällöistä; syksyllä todettiin, että Patricia Crittendenin kirjasta Raising Parents on ilmestymässä uusi täydennetty painos 1.5.2015, ja että tätä kirjaa suositellaan jäsenten hankittavaksi yhdistyksen alueellisissa tapaamisissa keskusteltavaksi https://dialputu.com/2014/09/24/syksyisia-kuulumisia-2/.
Koulutukseen valituille suositellaan myös Airi Hautamäen (2014) artikkelia: Mothers and infants: screening for maternal relationships at risk with the CARE-Index. Teoksessa S. Farnfield & P. Holmes (Eds.), Routledge Handbook of Attachment: Assessment. London and New York: Routledge.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: airi.hautamaki@helsinki.fi.
Katso myös Farnfield,S., Hautamäki, A., Nørbech, P., & Sahhar, N. (2010). DMM assessments of attachment and adaptation: Procedure, validity and utility. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15(3) ja
Hautamäki, A. (Ed.) (2014). The Dynamic-Maturational Model of Attachment and Adaptation – Theory and practice. University of Helsinki, Swedish School of Social Science: SSKH Skrifter, 37.

Koulutukseen hakeminen: Koulutuspaikat on varattu Dialogisen puheterapian tuki ry:n jäsenille. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti, minkä vuoksi pyydetään vapaamuotoista koulutushakemusta 9.4.2015 mennessä sähköpostitse info@dialputu.com . Hakemukseen pyydetään kirjattavaksi nykyisen työn työkuva, työhistoria, työnohjaushistoria sekä kuvaus siitä, miksi hakee koulutukseen. Koulutettavien valinnan tekee yhdistyksen hallitus yhteistyössä kouluttajan kanssa.

Yhdistyksen vuoden 2015 jäsenmaksu tulee olla maksettuna ennen koulutuksen ensimmäistä osaa kesäkuussa. Vuoden 2015 jäsenmaksu päätetään Dialogisen puheterapian tuki ry:n sääntömääräisessä vuosikokouksessa Helsingissä 21.3.2015. Uudet jäsenet voivat tehdä jäsenhakemuksen siten ehdollisena, että jäsenyys vahvistetaan vasta, jos hakija saa koulutuspaikan. Vuoden 2015 jäsenmaksu tulee maksaa ennen koulutusta. Yhdistyksen nettisivuilta http://dialputu.com löytyvät ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseen.

Tieteellisiin tutkimuksiin perustuva tieto vuorovaikutuksesta ja kiintymyssuhteesta on työssämme tärkeää. Professori, emerita Airi Hautamäen yhdistyksellemme suoma tilaisuus on ainutlaatuinen, ja toivotamme jäsenet lämpimästi tervetulleiksi huikealle matkalle syvälle vuorovaikutukseen!

Tulevia tapahtumia

DSC_0967Kuluvan vuoden erityisteemaksi on valittu työnohjaus, onhan yhdistyksemme alunperin ollut Puheterapian Työnohjaus ry.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 21.3. klo 12.00 alkaen Helsingissä Kluuvissa Ravintola Fransmannin kabinetissa, osoite Kluuvikatu 8. Vuosikokouksen jälkeen on vuorossa perinteinen jäsenille maksuton lyhytseminaari, seminaarin aiheena on vuoden työnohjausteeman mukaisesti ”Perheiden vuorovaikutuksen tukeminen työnohjauksen keinoin”. Lyhytseminaarin avausluennon pitää psykoterapeutti Sinikka Maliniemi-Piispanen klo 13.30-14.15, jonka jälkeen seminaari jatkuu yhteiskeskustelulla ja tilaisuus päättyy noin klo 15. Ilmoittautumiset ja mahdolliset erityisruokavaliotoiveet lyhytseminaariin toivotaan osoitteeseen info@dialputu.com 6.3 mennessä.

Syksyllä on tulossa seminaaripäivä työnohjaukseen/työssä jaksamiseen liittyen. Tarkempi aihe, aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Paikalliset kokoontumiset jatkuvat, Lahdessa porinapiiri kokoontui 12.2. ja seuraava tapaaminen on 13.4 klo 16.30 alkaen osoitteessa Asikkalankatu 47A20.

Yhdistyksen hallitus on saanut tilaisuuden järjestää yhdistyksen jäsenille prof.emerita Airi Hautamäen pitämän Care Index -koulutuksen. Koulutuksessa perehdytään syvällisesti lapsen ja häntä hoivaavan aikuisen vuorovaikutukseen. Toisena kouluttajana toimii psykoterapeutti Sinikka Maliniemi-Piispanen. Lisätietoa sivuillamme Koulutus -otsikon alla ja osoitteesta info@dialputu.com.

Leikki sijansa saakoon – koulutus on saanut myönteistä palautetta ja muutamia tiedusteluja uusintakoulutuksista on tullut. Kartoitamme edelleen kiinnostusta uuteen samansisältöiseen koulutuspäivään jäsenistön ja nettisivujen kautta. Mahdollinen uusintakoulutus toteutuisi vuoden 2016 alkupuolella, esim. Jyväskylän tai Turun seudulla. Pidempää prosessiluontoista koulutusta ryhdytään suunnittelemaan lähivuosina toteutettavaksi.

Aurinkoisia kevättalven päiviä!

Mukavaa alkanutta vuotta 2015!

Oulun koulutuksen leikkiaiheisia kollaaseja voi nyt katsella sivuillamme (yläpalkin viimeinen otsikko). Teknisistä syistä aivan kaikkia emme valitettavasti pystyneet julkaisemaan.

Porinapiiri Lahdessa kokoontuu seuraavan kerran torstaina 12.2 klo 16.30 alkaen osoitteessa osoite Asikkalankatu 47 A 20. Ilmoittautumiset ja tiedustelut erja.kare(at)puhepuu.fi.

Tunnelmia Oulun koulutuksesta joulua odotellessa

WP_20141122_008Illat ovat hämärtyneet ja kynttilöiden valossa on mukava virittäytyä jo tulevan joulun odotuksen tunnelmaan. Yhdistyksemme tapahtumarikas 20 -vuotisjuhlavuosi on lopuillaan.

Oulun koulutuspäivillä oli lämmin ja innostunut ilmapiiri, mukana oli yhteensä 30 osallistujaa kouluttajien lisäksi. Tässä muutamia lainauksia koulutuspalautteista:

”Ehkä herättelevin ja antoisin koulutus, missä olen ikinä ollut. Paljon tärkeää tietoa, kokemuksia ja tunteita…”

”Minuuden ytimiä järisyttävä koulutus… sysäsitte minut polulle, jolta ei ole paluuta entiseen – enkä haluakaan palata.”

”Mukava ja merkityksellinen kokemus päästä terapeuttisuuden ytimeen.”

”Kokemus olennaisten kysymysten ääreen pysähtymisestä oli itselle hyvin terapeuttinen… palikat omassa mielessä järjestyivät uudelleen ja uusi näkökulma, ratkaisu ja tie tuntuu löytyvän.”

Tarjotkaa tätä pakettia yliopistolle/opiskelijoille, jotta nämä asiat tulisivat esille jo peruskoulutuksessa.”

Varsinaisesti uutta koulutusta ei ole vielä suunnitteilla, mutta mikäli kiinnostusta riittää, uusintakoulutus on mahdollinen jossain päin Suomea. Toiveita voi lähettää osoitteeseen info@dialputu.com.

Yhdistyksemme on siirtynyt facebook -aikaan ja meille on avattu omat  facebook -sivut (ryhmä Dialogisen puheterapian tuki) jäsenten välistä keskustelua varten.

Ensi vuoden tapahtumia ei ole vielä sovittu tarkemmin. Paikalliset kokontumiset jatkuvat ainakin Helsingin seudulla ja Lahdessa, mahdollisesti uutta toimintaa on viriämässä Kuopion ja Oulun seudulle. Mahdollisuutta osallistua keskusteluun esim. skype-yhteyden välityksellä tutkitaan. Maaliskuun vuosikokouksen yhteyteen on suunnitteilla perinteisesti jäsenille ilmainen lyhytseminaari. Lisäksi tavoitteena on suunnata erityistä antia työnohjaajille vuoden 2015 aikana.

Kiinnostavia artikkeleita pyritään siirtämään tänne sivuille artikkelit -otsikon alle lähiaikoina.

Lämpöistä ja tunnelmallista adventtiaikaa sekä joulun iloa ja valoa

toivottaa koko Dialputu- hallituksen tiimi

WP_20141121_003